Elektroinštalácie a bleskozvody

  • Elektroinštalačné práce
  • Bleskozvody a uzemnenie
  • Elektrické prípojky
  • Výroba a montáž rozvádzačov NN
  • Montáž a výmena osvetlenia
  • Elektrické podlahové kúrenie
  • Dátové a satelitné rozvody
  • Opravy a údržba
  • Odstraňovanie porúch

Stručný popis služieb

Elektroinštalačné práce

Hlavnou náplňou našej činnosti sú elektroinštalačné práce z oblasti slaboprúd a silnoprúd, ktoré vykonávame v rodinných domoch, bytoch, administratívnych priestoroch, aj priemyselných objektoch. Špecializujeme sa na montáž, servis, rekonštrukcie a opravy elektrických rozvodov (zásuvkových, svetelných a ostatných), montáž a výmenu zásuviek, vypínačov, osvetlenia, napájanie vykurovacích a chladiacich systémov, pripájanie elektrospotrebičov a rôzne iné elektromontážne práce.

Bleskozvody a uzemnenie

Ďalšou významnou súčasťou našej činnosti je montáž a údržba bleskozvodov, uzemňovacích sústav, inštalácia zvodičov bleskových prúdov a prepäťových ochrán. V prípade záujmu spracujeme projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou je analýza rizika. Na komplexnej ochrane pred bleskom a prepätím vykonávame pravidelné revízie a odstraňujeme zistené chyby po revízii.

Elektrické prípojky

Elektrická prípojka NN slúži na pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave. Na základe zmluvy o pripojenie, v ktorej sú uvedené technické podmienky, Vám vieme vypracovať projektovú dokumentáciu. V zmysle dokumentácie osadíme elektromerový rozvádzač, hlavný istič a správne nadimenzovaný kábel, prípadne zásuvkovú skriňu, potrebnú pre účely stavby. Po ukončení prác Vám vyhotovíme revíznu správu, ktorú budete potrebovať v distribučnej spoločnosti.


Výroba a montáž rozvádzačov NN

Realizujeme výrobu a montáž rozvádzačov NN, určených pre rodinné domy, byty aj priemysel. Vždy sa riadime poskytnutou projektovou dokumentáciou a požiadavkami zákazníka. Po ukončení výroby je každý rozvádzač označený výrobným štítkom a doplnený o kompletnú technickú dokumentáciu. Pri výrobe používame prevažne komponenty firmy OEZ, s ktorými máme výborné dlhoročné skúsenosti.

Montáž a výmena osvetlenia

Ponúkame odbornú montáž a servis všetkých druhov exterierových aj interierových svietidiel, lustrov, LED pásov, LED panelov a pod. Ďalej sa špecializujeme na výmenu technicky zastaralých typov osvetlení v administratívnych a priemyselných objektoch a ich následnou výmenou za moderné a úsporné systémy. V prípade potreby vypracujeme návrh a výpočet osvetlenia.

Elektrické podlahové kúrenie

Systém elektrického podlahového kúrenia prináša komfort v podobe tepla a teplej podlahy. Je konštrukčne jednoduchý na realizáciu, bezúdržbový a bezpečný. Uplatnenie nájde v novostavbách i pri rekonštrukciách. Vďaka presnej a inteligentnej regulácii si dokáže každý užívateľ zvoliť teplotu, ktorá vyhovie jeho požiadavkám. Životnosť vykurovania je porovnateľná so životnosťou elektroinštalácie v dome.

Kontaktujte nás

 
Adresa

Ondrej Rakús

Pavlice 61

91942

 
E-mail
 
Telefón