Projekty a revízie

elektrických zariadení

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V

Vykonávame východiskové, opakované a mimoriadne revízie v rodinných domoch, bytoch, administrativnych aj priemyselných objektoch. Súčasne zabezpečujeme vypracovanie potrebných dokumentov ako protokoly, technické správy a projektové dokumentácie. Postupujeme v zmyse platných STN, predpisov a vyhlášok.

  • Revízie elektroinštalácií
  • Revízie pasívnych bleskozvodov
  • Revízie elektrických prípojok
  • Revízie spotrebičov a ručného náradia

Projektovanie elektrických zariadení

Ponúkame spracovanie projektovej dokumentácie pre rôzne typy objektov v stupni pre účely stavebného povolenia, realizačné projekty aj projekty skutočného vyhotovenia.

  • Projekty elektroinštalácie

  • Projekty pasívnych bleskozvodov
  • Projekty elektrických prípojok
  • Protokoly o určení vonkajších vplyvov
  • Technické správy
  • Návrh a výpočet osvetlenia

Kontaktujte nás

 
Adresa

Ondrej Rakús

Pavlice 61

91942

 
E-mail
 
Telefón